PROFIL

A.  YAYASAN PENYELENGGARA
Nama Yayasan :

Persyarikatan Muhammadiyah (Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanggul)
Alamat                                 :   Jl. Teratai No.21 Tanggul-Jember-Jawa Timur Indonesia
Akte Pendirian Yayasan   :   SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  No. :  23628/MPK/74

Ketua Yayasan                   :   H. BUCHORI SUTRISNO (PCM TANGGUL PERIODE 2016-2021)

 

B. SEKOLAH :
NAMA                                   :  SD Muhammadiyah 01 Tanggul – Jember
Tingkat                                 :  Sekolah Dasar (SD)
Alamat Sekolah                   :  Jl. Teratai No. 21 Tanggul – Jember
Waktu Penyelenggaraan   :  Pagi Hari (Pukul 07.00 s/d 13.10.)
Berdiri Tahun                     : 2 Januari 1962

 

C. PRASARANA :
Gedung Sekolah        : Milik Sendiri
Jumlah Kelas             : 9 (kelas) kelas paralel
Kebutuhan kelas total = 18 ruang, dengan ukuran @ M.
Ruang lain : Ruang Kepala Sekolah, Perpustakaan atau Learning Centre, Lab. Komputer, UKS, Tempat Alat , Kamar kecil, dan Gudang
Pembangunan tahap I : .
Jumlah ruang : M.
Pembangunan tahap II :
Fasilitas yang dibangun : Ruang Komputer,
Jumlah ruang : M.
Pembangunan tahap III :
14. Tanah Sekolah : Milik Sendiri
Lokasi : Jl. Teratai No.21 Tanggul (Jember)
Desa : Tanggu Kulon
Kecamatan : Tanggul
Kabupaten : Jember
Luas tanah : +/- 812 M2

D. KETENAGAAN :
Guru Tetap : 7 (Tujuh) Orang
Guru Tidak Tetap : (s) Orang, Proses Guru Tetap
Guru DPK : –
Pegawai Tata Usaha : 1 (satu) orang.
Pembina Eskul : () Orang
Pramubakti dan Penjaga : () orang

E. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR TAHUN PELAJARAN 2016/2017 SEBANYAK 11 ROMBEL
Kelas I : 2 Rombel
Kelas II : 3 Rombel
Kelas III : 2 Rombel
Kelas IV : 2 Rombel
Kelas V : 1 Rombel
Kelas VI : 1 Rombel

F.  JUMLAH SISWA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 SEBANYAK 311 SISWA
Kelas I : 64  siswa.
Kelas II : 78  siswa.
Kelas III : 46 siswa.
Kelas IV : 58  siswa.
Kelas V : 34  siswa.
Kelas VI : 34  siswa.